Stężyca – Parafia Św. Marcina Biskupa

Organy wybudowane w 1787 roku przez Alfreda Neumanna.
Przywiezione do Stężycy w 1950 roku z Piastowa k/Jeleniej Góry, jako 22-głosowe organy „marki Szlag i Sohn wyprodukowane w 1890 r.”

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa przylegająca do tylnej ściany chóru. Prospekt architektoniczny, oparty na wysmukłym, rozszerzającym się ku górze cokole, jednoczęściowy, jedenastoosiowy, pięciowieżyczkowy, o falistym rzucie, zdobiony bogatą dekoracją snycerską. Nieparzyste wieże wysunięte półkoliście, parzyste – trójkątnie, skrajne najwyższe, zwieńczone profilowanymi gzymsami, na których muzykujące anioły. Centralna, niższa część prospektu dźwiga Oko Opatrzności w wydatnej promienistej glorii. Wszystkie elementy prospektu ujęte lizenami z motywem kampanulli. Dekoracja sycerska roślinna, akantowa i lambrekinowa, przenikająca się.

Stół gry wbudowany w cokół szafy organowej, na osi prospektu, tyłem do ołtarza głównego. 24 głosy podzielone pomiędzy dwa manuały (I-10, II-8) o zakresie C-c3 (Dźwięku Cis brak. Repetycja Cis=cis) i pedał (6) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Zespół dwóch miechów klinowych umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Groβ Mixtur 4 fach
Quintd. 3’
Gamshorn 8’
Rohr Flaut 8’
Principal 8’
Helle Zimbel
Sup Octav
Octave 4’
Violdigamb 8’
Undamaris
Manuał II
Mixtur 3 fach
Flaut Minor 4’
Flaut Major 8’
Fugari 8’
Flaschelet (2’)
Naƒƒart 3’
Principal 4’
Salicet 8’

Pedał
Hohl Flaut 4’
Tubal 8’
Violon 16’
Fula 6’
Sub Baβ 16
Poƒaum 16’