Stoczek Łukowski – Parafia Wniebowzięcia NMP

Organy wybudowane w 1974 roku przez Zygmunta Kamińskiego z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wbudowana w arkadę oddzielającą nawę od pomieszczenia nad kruchtą. Prospekt współczesny, otwarty, osadzony na prostym drewnianym cokole, o tendencji trójwieżyczkowej, płaski.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 30 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-10, II-12) o zakresie C-a3 i pedał (8) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura elektropneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: 2 Wolne Kombinacje, Tutti, Crescendo, Szafa ekspresyjna, Automat Pedałowy, Połączenia: II/I, I/P, II/P.

Miech

Organy zaopatrywane w powietrze przez 2 miechy pływakowe.

Dyspozycja

Manuał I
Kwintadena 16’
Pryncypał 8’
Flet szpicz. 8’
Flet kryty 8’
Oktawa 4’
Flet rurk. 4’
Kwinta 2 2/3
Flet leśny 2’
Mixtura 5 x
Trąbka 8’

Manuał II
Flet kryty 16’
Flet rurkowy 8’
Salicet 8’
Pryncypał 4’
Flet harm. 4’
Nasat 2 2/3
Oktaw 2’
Tercja 1 3/5
Kwinta 1 1/3
Mixtura 5 x
Cymbałki 2 x
Obój 8’
Pedał
Pryncypał 16’
Subbas 16’
Oktawa 8’
Flet kryty 8’
Chorał 4’
Róg nocny 2’
Mixtura 5 x
Puzon 16’