Szczałb – Parafia Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego (destrukt)

Destrukt starych organów pochodzących z kolegiaty pw. Przemienienia Pańskiego w Łukowie.

Ozdobna część prospektowa szafy organowej została wmontowana w prospekt nowych organów w Łukowie w roku 1980.

Z części starych organów z Łukowa oraz zachowanego opisu z ankiety z 1970 roku można wywnioskować, że był to instrument o jednym manuale (C-c3) i pedale (C-c), o trakturze mechanicznej i 7 głosach w manuale, 2 w pedale.

Na wiatrownicy manuałowej wyraźnie widoczne są ślady po 8 głosach, ostatnim dwurzędowym, w którym jeden rząd został zaklejony. Wydaje się, że w momencie spisywania dyspozycji w 1970 roku organy te (być może pierwotnie o barokowej estetyce brzmieniowej) były już nieco przebudowane w stosunku do stanu pierwotnego.

Traktura

Traktura mechaniczna

Dyspozycja

Dyspozycja wg karty ODZ z 1987 r. W.Łyjak

Manuał
Pryncypał 8 stóp
Gedekt 8 stóp
Bourdon 8 stóp
Supre oktawa 2 stóp
Bourdon 4 stóp
Quinta 3 stóp
Oktawa 4 stóp

Pedał
Subbas 16 stóp
Pryncypałbas 8 stóp