Szczałb – Parafia Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego

Organy wybudowane w XIX wieku przez anonimowego mistrza. Przeniesione z poprzedniej w tym miejscu kaplicy. Do niej nie wiadomo skąd. Instrument wybudował zapewne Konstanty Popkiewicz z Żelechowa. [MTW]

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt jednoczęściowy, architektoniczny, pięcioosiowy, dośrodkowy, zdobiony niegdyś dekoracją snycerską. Środkowa wieżyczka wysunięta półkoliście, zwieńczona gzymsem gierowanym, wykrój piszczałkowy zamknięty od góry półkolistymi kotarami. Boczne segmenty płaskie, o girlandowym układzie labiów, zamknięte prostym gzymsem. Płaszczyzny międzywieżowe o ukośnych gzymsach.

Stół gry wbudowany w lewy bok szafy organowej. Pozytyw o 7 głosach. Zakres klawiatury E-c3 (krótka oktawa przestawiona).

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Miech magazynowy z parą podawaczy klinowych znajduje się w sąsiadującym z chórem pomieszczeniu.

Dyspozycja

Aktualne nazwy głosów:
Pryncypał 4’
Majorflet 8’
Minorflet 4’
Superoktawa 2’
Quinta 1 1/3
Sedecima 1’
Flet 8’
Wg karty ewidencyjnej z 1980 roku*:
Pryncypał 4’
Flet 8’
Flet 4’
Oktawa 2’
Kwinta 1 1/2
Oktawa 1/2
Portunał 8’

* na zdjęciu nie widać obecności tabliczek – autorem dyspozycji jest W.Ł.