test edycji wpisów wordpressa

stwami, na których oparte zw wież w kształcie potrójnych, szpiczieńczenia wież w kształcie potrójnych, szpic wież w kształcie potrójnych, szpiczzastych czterospadzistych hełm wież w kształcie potrójnych, szpiczów wież. C-f3 W polu piszczałkowym i wieżach układ labiów piszczałek girlandowy f3 Piszczałki prospektowe cynowe. Kolorystyka: ciemne drewno lakierowane, złocenia. Styl neogotycki.

Stół gry wbudowany w lewą ściankę szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego.
Pozytyw o 8 głosach; manuał o zakresie C-f3.

Dyspozycja

Grand-orgue man. I (C4 – c4)
Montre 8’
Burdon 8’
Flute harmonique 8’
Grand-orgue man. I (C – c4)
Salicional 84 84
Prestant 4’
Récit Expressif man. II (C – c4)
Cor de nuit 8’
Viole de gambe 8’
Voix celeste 8’
Flute octaviante 4’
Hautbois 8’
Trompette harm. 8’
Pédale (C – g1)
Soubasse 16’
Basse 8’

Grand-orgue man. I (C4 – c4)
Montre 8’
Burdon 8’
Flute harmonique 8’
Grand-orgue man. I (C – c4)
Salicional 84 84
Prestant 4’

Récit Expressif man. II (C – c4)
Cor de nuit 8’
Viole de gambe 8’
Voix celeste 8’
Flute octaviante 4’
Hautbois 8’
Trompette harm. 8’

Soubasse 16’
Basse 8’
Cor de nuit 8’
Viole de gambe 8’
Voix celeste 8’
Flute octaviante 4’
Hautbois 8’
Trompette harm. 8’

*Trompette harm. 8’

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Połączenia: I/P, II/P, II/I, Octaves graves