Trąbki – Parafia Św. Józefa

Organy wybudowane w 1948 roku przez firmę Kamińskich z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa przylega do tylnej ściany chóru muzycznego. Prospekt architektoniczny, płaski, nadwieszony na płytkim cokole i wsparty na dwóch filarach, jednoczęściowy, siedmioosiowy. Dominującą część centralną, zamkniętą łukiem odcinkowym, flankują pilastry wspierające wieńczący ją gzyms z tympanonem. Podwójne segmenty flankujące część środkową nieco niższe, zwieńczone prostym gzymsem, są dwustrefowe: w dolnej poczwórne wykroje piszczałkowe, w górnej – podwójne, wszystkie zamknięte łukami odcinkowymi. Zewnętrzne segmenty prospektu zwieńczone odśrodkowymi spływami. Styl klasycyzujący.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego, miejsce dla grającego pod prospektem. 10 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-4, II-4) o zakresie C-a3 i pedał (2) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Crescendo, Połączenia II/I, I/P, II/P, Super MI, Super II/I, Tremolo Rourflet, Tremolo Nasard.

Miech

Miech pływakowy na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Salicet 8’
Rourflet 4’
Manuał II
Gamba 8’
Flet kryty 8’
Nasard 2 2/3
Mixtura 3 ch. 2’
Pedał
Subbas 16’
Czello 8’