Trzebieszów – Parafia Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników

Organy wybudowane w 1891 roku przez Kazimierza Potulskiego w Warszawie, w 1892 r. zainstalowane w Trzebieszowie.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym w dwóch bliźniaczych szafach organowych.

Każda sekcja trójosiowa z wysuniętą wielokątnie wieżyczką flankowaną płaskimi polami piszczałkowymi. Wieżyczka flankowana pilastrami, zamknięta kotarami snycerskimi, zwieńczona gzymsem, na którym wazon płomienisty. Boczne segmenty ujęte w wąskie pilastry z kapitelami zwieńczone trójkątnymi daszkami ze sterczynami. Wykroje piszczałkowe u podstawy podparte snycersko opracowaną płyciną, zamknięte u góry łukiem odcinkowym podpartym na pilastrach.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 11 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-f3 i pedał (4) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Wypust wiatru

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8 stóp
Salcion 8’
Flautino 2 stóp (niegdyś Flet 4 stóp)
Bordon 8 stóp
Oktawa 4 stóp
Oktawa 2’
Mixtura III (repetycja na c1)
Pedał
Pryncypał 8 stóp
Subbas 16 stóp
Oktawbas 8 stóp
Flet 4 stóp