Tuczna – Parafia Św. Anny

Organy wybudowane w 1954 roku przez firmę Fr. Weigle z Echterdingen jako op. 947 w nieznanym kościele w Niemczech. Zakupione do Wólki Dobryńskiej w 2007 roku i zainstalowane w roku 2008 przez Andrzeja Madeja z Lublina w nowej obudowie zaprojektowanej przez Jerzego Durakiewicza.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafę organową stanowi ściana frontowa zakrywająca wnękę, w której rozmieszczone SA podzespoły organów, ograniczone po bokach ściankami cokołu. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójosiowy osadzony na wysokim cokole. Środkowe pole piszczałkowe szersze i nieco wyższe, od bocznych, zwieńczone płaską płyciną dwuspadową, ujęte podwójnymi listwami z wisiorami, oparte na wydatnym drewnianym „podbródku” w kształcie litery V. Boczne pola niższe, ujęte listwami z wisiorami, zwieńczone i podparte analogicznymi płytami odśrodkowo wznosząco. Cokół rozszerzający się ku górze ze skrzydłami oplatającymi dolną część prospektu, z ażurowym pionowym deskowaniem. Układ labii piszczałek w środkowym polu – girlandowy, w bocznych – prosty, odśrodkowo-wznoszący. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka: ciemne drewno lakierowane. Styl współczesny, ludowy.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 14 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (4, 6) o zakresie C-g3 i pedał (4 multiplex) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice dolnozaworowe

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tutti, Połączenia: II/I, I/P, II/P, Ober I Man.

Miech

Miech pływakowy umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Portunal-flet 8’
Salicet 8’
Bourdon 8
Mikstura 2 stp 3 ch*

*tabliczki rejestrowe zmienione przez Grygorcewicza w 1972 r.
Pedał
Sub bass 16’
Oktaw bas 8’*
Flet bas 8’*