Turów – Parafia Św. Antoniego Padewskiego

Organy wybudowane w 1975 roku przez firmę Zygmunta Kamińskiego z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt niearchitektoniczny, osadzony na drewnianym cokole, utworzony z wolnostojących piszczałek pogrupowanych w trzy części: szerszą środkową, o korpusach piszczałek przyciętych prosto i labiach ułożonych girlandowo, oraz skrajne, cofnięte w stosunku do lica prospektu, o korpusach przyciętych w linię odśrodkowo-opadającą i labiach ułożonych prosto. Kolorystyka cokołu: jasne drewno sosnowe, lakierowane. Piszczałki prospektowe cynkowe. Bezstylowy.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 13 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (5, 5) o zakresie C-a3 i pedał (3) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice membranowe, bocznozaworowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tutti, AP, Crescendo, WK; Połączenia: II/I, I/P, II/P, M I 4’, M II-I 16’, M II-I 4’; Tremolo II.

Miech

Miech pływakowy.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Flet kryty 8’
Oktawa 4’
Flet leśny 2’
Mixtura 4 x 1 1/2
Manuał II
Flet rurkowy 8’
Salicet 8’
Flet szpicz. 4’
Pryncypał 2’
Szarf 4 x 1/2
Pedał
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Chorałbas 4’