Uhrusk – Parafia Św. Jana Chrzciciela

Organy wybudowane przez Warsztat Leopolda Hartmana w Warszawie w 1907 roku [ADS].

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, osadzony na cokole płycinowym. Środkowe pole wyższe, zamknięte półkoliście, zwieńczone przerwanym półoktrągłym tympanonem, w którym lira, flankowane półkolumienkami jońskimi. Skrajne pola niższe, analogicznej budowy, zwieńczone prostym gzymsem na którym snycerskie muszle oparte na wolutach. Osie nieparzyste stanowią dwukondygnacyjne pola piszczałkowe, zwieńczone prostymi gzymsami, z których dolna kondygnacja posiada ornament snycerski, górna wydaje się nieoryginalna. Układ labiów piszczałek w nieparzystych polach – girlandowy, w parzystych – prosty. Styl eklektyczny.

Stół gry wbudowany w boczną ścianę szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego. 7 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (5) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tutti, Tympan, Połączenie: M/P.

Miech

Miech pływakowy zasilany silnikiem elektrycznym, zainstalowany przez Mariana Nawrota podczas remontu w 1997 roku. Stary miech zachowany w pomieszczeniu przylegającym do chóru.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 8’
Aeolina 8’
Viola di Gamba 8’
Pryncypał 4’
Mikstura 2’ 3 ch
Pedał
Subbass 16’
Violonczela 8’