Ulan – Kaplica cmentarna

Nieistniejący pozytyw dwuskrzyniowy pochodzący z XVIII wieku.

Instrument wzmiankowany w 1920 roku: Chór balustradą z drewna sosnowego oddzielony, na którym umieszczony jest organek o 4-ch głosach (ADS, Inwentarz Fundi Instructi 31.12.1920).

Karta ewidencyjna zabytku wykonana przez Wiktora Łyjaka w 1987 r. Podano wymiary szafy: w.175/sz.124/g.65, stan instrumentu określono jako zdewastowany, podano prawdopodobną dyspozycję (cyt. poniżej) oraz typ miecha.

Klawiatura o zakresie CDEFGABH-c3 wbudowana w tył szafy organowej.

Miech

jednofałdowy (120×65 cm) z czerpakiem w dolnej skrzyni.

Dyspozycja

Flet 8’
Flet 4’
Pryncypał 2’
wyższy głos metalowy

Tympan