Ulan – Parafia Św. Małgorzaty

Organy wybudowane w latach 1964-1966 przez Wytwórnię Organów Kaz.[imierz] Majszczyk i Br.[onisław] Pulsza z Warszawy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca, umieszczona w arkadzie chóru węższej, niż nawa kościoła. Prospekt architektoniczny, otwarty, osadzony na cokole płycinowym, złożony z trzech wież piszczałkowych przedzielonych dwukondygnacyjnymi płaszczyznami pośrednimi. Środkowa wieża wyższa, szeroka, na osi prospektu, wysunięta półkoliście, flankowana listwami, oparta na konsoli. Skrajne wieże niższe, wąskie, flankowane listwami, oparte na konsolach. W płaszczyznach międzywieżowych w dolnej kondygnacji potrójny wykrój piszczałkowy (każde okienko zamknięte łukiem pełnym), nad którym gzyms, na którym otwarte płaszczyzny piszczałkowe odśrodkowo opadające. Roślinny ornament snycerski upięty w przebiegu korpusów piszczałek w wieżach i górnej kondygnacji płaszczyzn międzywieżowych; prospekt flankują skromne uszaki. Układ labrów w piszczałkach wież i w dolnej kondygnacji płaszczyzn międzywieżowych – girlandowy, w górnej kondygnacji – odśrodkowo-opadający.
Kolorystyka: ciemnobrązowa, drewno lakierowane. Piszczałki prospektowe cynkowe. Styl eklektyczny-współczesny, bryła neobarokowa.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 16 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (7, 6) o zakresie C-a3 i pedał (3) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, AP, Crescendo, WK; Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super I, Super II/I, Subo II/I, Super II; Tremolo II.

Miech

Miech pływakowy.

Dyspozycja

Manuał I
Burdon 16’
Pryncypał 8’
Holflet 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Rurflet 4’
Mixtura 2 2/3
Manuał II
Flet kryty 8’
Salicet 8’
Quintadena 8’
Gemshorn 4’
Róg nocny 4’
Nasard 2 2/3
Pedał
Subbas 16’
Czello 8’
Fletbas 8’