Warszawice – Parafia Św. Jana Chrzciciela

Organy wybudowane w 1852 roku przez Mateusza Mielczarskiego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, osadzony na prostym cokole, jednoczęściowy, trójosiowy, o dwóch skrajnych wieżyczkach wysuniętych półkoliście, opartych na konsolach, zwieńczonych gierowanym gzymsem. Segment środkowy o prostej podstawie zwieńczony łukiem odśrodkowym. Labia w wieżach układają się w kształt girlandy, w środkowym polu w lustrzane odbicie względem osi opadająco. Dekorację snycerską stanowią uszaki i kotary: w nich w środkowym segmencie wpisana data „1852”.

Stół gry wmontowany w lewy bok szafy organowej. 12 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (9) o zakresie C-d3 i pedał (3) o zakresie C-c.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tremolo.

Miech

Miech pływakowy (nieoryginalny, zamontowany przez Zbigniewa Sianowskiego w latach 70-tych XX w.) z podawaczem klinowym umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8. stóp
Portun Flet 8. stóp
Dubelt Flet 8. stóp
Ror Flet 4. stóp
Gemshorn 4. stóp
Quinta 3. stóp
Viola-di-gamba [8’]
Superoktawa 2. stóp
Mixtura 3 Chóry
Pedał
Wiolonczello 8. stóp
Oktawbass 8. stóp
Subbass 16. stóp.