Wiśniew k. Siedlec – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

Organy wybudowane w 1960 roku przez Władysława Ferensowicza z Legnicy.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt współczesny, otwarty, oparty na drewnianym cokole, ułożony w konwencji trójwieżowej, o środkowej pseudo-wieży wyższej, bocznych niższych, przedzielonych polami piszczałkowymi. Układ labiów w pseudo-wieżach girlandowy.

Stół gry wolnostojący, po na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-5, II-3) o zakresie C-f3 i pedał (2) o zakresie C-d1 (aktualnie wymontowany).

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super I, Subokt. II/I, Tremolo.

Miech

Miech pływakowy umieszczony w cokole szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Oktawa 4’
Bourdon 8’
Gamba 8’
Mixtura 2 ch.
Manuał II
Aeolina 8’
Flet harm. 4’
Selvestrina 2’

Pedał
Subbas 16’
Cello 8’