Witulin – Parafia Św. Michała Archanioła

Organy wybudowane w 1919 roku przez Adolfa Homana w Warszawie, do kościoła w Leśnej Podlaskiej. Sprowadzone do Witulina w 1950 r., zainstalowane przez firmę Truszczyński.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, oparty na cokole płycinowym. Skrajne pola piszczałkowe dominujące, szersze i wyższe niż pozostałe, zamknięte prostym gzymsem; środkowe pole najniższe, wąskie, zamknięte prostym zredukowanym gzymsem. Pola pośrednie zamknięte spływami odśrodkowymi. Prospekt pozbawiony wszelkiej dekoracji. Układ labiów piszczałek w nieparzystych polach – girlandowy, w polach pośrednich – opadający odśrodkowo. Kolorystyka: kremowo-brązowa. Styl nieokreślony.

Stół gry wbudowany w prawy bok szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego. 4 głosy, jeden manuał o zakresie C-c3.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tremolo.

Miech

Miech dwufałdowy, dwuczerpakowy z nożnymi pedałami do kalikowania obsługiwanymi przez organistę (jak w fisharmonii).

Dyspozycja

Pryncypał 4’
Dolce 4’
Flet 8’
Bourdon 8’