Wojcieszków – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Organy wybudowane w 1890 roku przez Andrzeja Blomberga z Warszawy. W kwestionariuszu 1905.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt osadzony na wysokim, drewnianym cokole dekorowanym blendami; architektoniczny, jednoczęściowy, pięcioosiowy, z trzema płaskimi wieżyczkami (środkowa wyższa) zwieńczonymi snycerską dekoracją maswerkową. Płaszczyzny międzywieżowe niższe, zamknięte trójliściem; pnad spływy z ornamentu snycerskiego. Szafa organowa utrzymana w kolorze ciemnobrązowym ze złoceniami ornamentów.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 14 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-7, II-4) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, registratura pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano. Mezzo Forte, Forte, Tutti, Połączenie ped. z manuałem, Połączenie manuałów, Kalikant, Przerywacz.

Miech

Miech magazynowy z podawaczem klinowym umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Viola di Gamba 8’
Gemshorn 8’
Fugara 4’
Oktawa 4’
Mikstura 2 2/3
Manuał II
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Aeolina 8’
Flet 4’
Pedał
Subbas 16’
Violoncello 8’
Oktawbass 8’