Wola Gułowska – Parafia Nawiedzenia NMP

Organy wybudowane w II połowie XIX wieku przez organmistrzów Potulskiego i Karczewskiego, wymienianych w inwentarzu z 1920 roku, rozbudowane prawdopodobnie na początku wieku XX, prawdopodobnie przez Wacława Biernackiego, o czym świadczą cechy stołu gry [za: W. Łyjak karta ewidencyjna ODZ z 1980 r.].

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, trzyczęściowy: dwusekcyjny z dobudowanym pozytywem. Segmenty boczne flankujące okno w stylu późnobarokowym, pozytyw zakotwiczony pomiędzy nimi w stylu klasycystycznym. Boczny segment pięcioosiowy, trójwieżyczkowy o środkowej wieżyczce wyższej, skrajnych niższych, wysuniętych półkoliście. W płaszczyznach międzywieżyczkowych wykroje piszczałkowe zamknięte od góry kotarami w formie złoconego upiętego materiału, w wieżyczkach – kotarami snycerskimi z motywami wstęgi, ślimacznic i akantu. Niższe wieżyczki zwieńczone wazonami płomienistymi, wyższe – muzykującymi aniołami. U podstawy wieżyczek dekoracyjne konsole. Oba segmenty flankowane niegdyś symetrycznymi snycerskimi uszakami z motywem wstęgi, ślimacznicy, wstęgi karbowanej i roślinnym. Obecnie wewnętrzne uszaki zredukowane w górnej partii. Tam osadzony klasycystyczny pozytyw. Pozytyw jest jednoosiowy, o jednym polu piszczałkowym zamkniętym półkowiście, zwieńczonym prostym gzymsem, na którym na cokole postać króla Dawida z harfą. U podstawy pozytywu wyraźnie widoczne wykorzystane starsze elementy snycerskie pochodzące z wewnętrznych uszaków bocznych segmentów.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. Niegdyś był wbudowany w lewą ścianę prawego bocznego segmentu – pozostał na szafie ślad. 18 głosów podzielonych pomiędzy dwa manuały (I-8, II-6) o zakresie C-f3 i pedał (4) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura gry mechaniczna, registratura pneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Mezzo Forte, Forte, Tutti, Połączenia II/I, I/P, II/P, Crescendo.

Miech

Miech magazynowy z podawaczem klinowym.

Dyspozycja

Manuał I
Bourdon 16’
Pryncypał 8’
Viola di Gamba 8’
Dolce 8’
Portunal-flet 8’
Octava 4’
Dulcyan 4’
Mixtura 2’ 4 chóry
Manuał II
Pryncypał 8’
Salicyonał 8’
Voxcelest 8’
Aeolina 8’
Gedect 8’
* Quintadena 4’

* na tabliczce Rurflet 4’
Pedał
Violonbas 16’
Subbas 16’
Pryncypał 8’
Octavbas 8’