Wólka Dobryńska – Parafia Św. Stanisława Kostki

Organy wybudowane po 1882 roku, zapewne z użyciem części ze starych organów z Kodnia zakupionych w 1881 roku.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, symetryczny, trójwieżyczkowy osadzony na cokole płycinowym. Środkowa wieża piszczałkowa wyższa, wysunięta półkoliście, ujęta listwami, zwieńczona profilowanym belkowaniem, na którym król Dawid (niegdyś z harfą), oparta na konsoli wspartej na balustradzie chóru, pod którą dźwigający konsolę anioł. Po bokach dwie nieznacznie wysunięte wieżyczki piszczałkowe niższe, ujęte listwami, zwieńczone profilowanym belkowaniem, na którym anioły w dynamicznych pozach grające na szałamai (po lewej) i rogu 9po prawej stronie). Pomiędzy wieżami niskie pola piszczałkowe skierowane lekko na zewnątrz od osi prospektu, zwieńczone prostym belkowaniem, na którym snycerskie spływy akantowe. Dekoracja snycerska zakomponowana w kształt kotarek akantowych w bocznych wieżach i polach piszczałkowych oraz udrapowanej kotary w środkowej wieży. Po bokach akantowe uszaki. W wieżach układ labii piszczałek girlandowy, w polach – prosty, odśrodkowo-wznoszący. Piszczałki prospektowe cynowe. Kolorystyka: biała, drewno malowane olejno, ze złoceniami. Styl neobarokowy.

Stół gry wbudowany w lewą ściankę szafy organowej, bokiem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (7) o zakresie C-c3 i pedał (3) o zakresie C-c1.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Tympan, Wypust wiatru.

Miech

Miech magazynowy z dwoma podawaczami klinowymi umieszczony obok szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Holzflöten-prinzipal 8’
Weiden-pfeife 8’*
Oktave 4’
Bauern-pfeife 2’

* obecnie Gemshorn 8’
Manuał II
Liebl. Gedackt 8’
Hohlflöte 4’
Klein prinzipal 2’
Sifflöte 1 1/3
Scharf-mixtur 3 f.
Krummhorn 8’
Pedał
Subbass 16’
Gedacktbass 8’**
Hohlflöte 4’***
Flöte 2’***

** przedłużenie rejestru Subbass 16’ w górę na zasadzie multipelx
*** głosy transmitowane z II man.