Wytyczno – Parafia Św. Andrzeja Boboli

Organy wybudowane 1909 roku w Zalesiu (Spätenwalde) na Dolnym Śląsku [inf. AP]. W 1961 roku przekazane Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, skąd w 1964 r. Zakupione przez parafię Wytyczno.
Na kontuarze znajduje się tabliczka firmowa:
Franz Lux
Landeck i/Schles op. 68
Organy odnotowane w: A. Prasał, „Organy w kościołach dekanatu Bystrzyca Kłodzka”, Lublin 2013, s. 65-67.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa architektoniczna, jednoczęściowa, złożona z trójosiowego prospektu osadzonego na cokole płycinowym. Środkowa sekcja złożona z biforium piszczałkowego zamkniętego łukami odcinkowymi, zwieńczonego jednym trójkątnym tympanonem osadzonym na belkowaniu. Sekcja środkowa flankowana dwoma wyższymi polami piszczałkiwymi analogicznie zamkniętymi, zwieńczonymi beklowaniem. Sekcje boczne flankowane półpilastrami jońskimi. Prospekt osadzony na gzypsie wspartym konsolkami. Układ labiów piszczałek w polach – girlandowy. Kolorystyka biała. Styl klasycystyczny.

Stół gry wbudowany w przednią ścianę szafy organowej, tyłem do ołtarza. 4 głosy podzielone pomiędzy dwa manuały (2, 1) o zakresie C-f3 i pedał (1) o zakresie C-f1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Pedal Coppel I, Superoct. Coppel I, Manual Coppel.

Miech

Miech magazynowy, dwuczerpakowy.

Dyspozycja

Manuał I
Principal 8’
Gedeckt 8’
Manuał II
Salizional 8’
Pedał
Subbass 16’