Żelechów – Parafia Zwiastowania NMP

Organy wybudowane w 1973 roku przez Cz. Kruszewskiego i Z. Sianowskiego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa dosunięta do tylnej ściany chóru. Prospekt architektoniczny, oparty na wysokim bogato zdobionym cokole, jednoczęściowy, pięcioosiowy, o trzech lekko wysuniętych wieżach piszczałkowych, z których środkowa wyższa, ujęta pilastrami, zwieńczona gzymsem zakończonym półkoliście z wkomponowaną lirą, boczne niższe wieńczy gzyms, na którym wazony płomieniste. Wykroje piszczałkowe bocznych wież zamknięte kotarami w kształcie upiętego materiału, nad wykrojem piszczałkowym środkowej wieży girlandy kwiatowe. Pola międzywieżowe przedzielone na dwie części, zamknięte kotarami z kratką, zwieńczone gierowanym gzymsem, na którym figury muzykujących aniołów. Po bokach prospektu snycerskie uszaki. Styl klasycystyczny.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 10 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (I-8, II-8) o zakresie C-a3 i pedał (5) o zakresie C-g1.

Traktura

Traktura elektropneumatyczna.

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti, Crescendo, 2 Wolne Kombinacje, Połączenia II/I, I/P, II/P, Tremolo.

Miech

Miech pływakowy umieszczony wewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał I
Burdon 16’
Pryncypał 8’
Szpicflet 8’
Flet kryty 4’
Oktawa 4’
Super oktawa 2’
Sesquialtera 2ch.
Mixtura 4 ch.
Manuał II
Salicjonał 8’
Flet kryty 8’
Pryncypał 4’
Flet rurkowy 4’
Róg kozi 2’
Kwinta fletowa 1 1/3
Sifflet 1’
Acuta 3ch.
Pedał
Pryncypał 16’
Subbas 16’
Oktawbas 8’
Chorałbas 4’
Kwinta szumiąca 2 ch.