Zofibór – Parafia Św. Zofii

Organy wybudowane w 1913 roku przez Stefana Grudzińskiego.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, osadzony na cokole przysuniętym do balustrady chóru, trójsegmentowy, o środkowym wyższym, zamkniętym łukiem pełnym, zwieńczonym prostym gzymsem i bocznych niższych, ujętych pilastrami, zwieńczonych prostym gzymsem pod którym kotary, a powyżej, między niższym i wyższym polem, dekoracja snycerska w kształcie spływów. Prospekt zwieńczony krzyżem, stosunkowo małym i niewidocznym – prawdopodobnie wtórnym. Pierwotna dekoracja, która wieńczyła prospekt zofiborskich organów została znaleziona na strychu kościoła. Jest to świadectwo, że instrument nie był pierwotnie zaprojektowany do tego wnętrza, lub był zakupiony w gotowej szafie.

Stół gry wbudowany w lewą ścianę szafy organowej. 8 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (6) o zakresie C-c3 i pedał (2) o zakresie C-f.

Traktura

Traktura mechaniczna

Wiatrownice

Wiatrownice klapowe.

Miech

Miech magazynowy z podawaczem klinowym umieszczony na zewnątrz szafy organowej.

Dyspozycja

Manuał
Principal 8’
Minor flet 4’
Bordon 8’
Octava 4’ (brzmi pryncypałowa kwinta 2 2/3’)
Aeolina 8’
Mixtur 3 h
Pedał
Sub Bas 16’
Principal Bass 8’